8 januari Bekendmaking opbrengst kerstmarkt

Door de grote opkomst en de gulle giften van ouders, verzorgers, familie en bekenden is de opbrengst van de kerstmarkt opgelopen tot een prachtig bedrag. Hoe hoog de geldsom is, houden we nog even geheim. Op woensdag 8 januari hebben we om Louis sr. uitgenodigd om de cheque in ontvangst te nemen. 


We nodigen jullie van harte uit om 12.00 uur om bij dit moment aanwezig te zijn.