Heropening school 08-06-2020

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren is officieel bekend geworden dat alle kinderen vanaf maandag 08-06-2020 weer tegelijk naar school kunnen. Daar zijn we blij om, want dit is weer een stap richting de normale situatie!

Naast het feit dat er meer kinderen op school zullen zijn, verandert er niet veel. We blijven de hygiënemaatregelen voortzetten, houden zoveel mogelijk afstand, gymlessen vinden in principe buiten plaats en er mogen nog steeds geen ouders de school in of de speelplaats op. Dat betekent dat we ook vanaf 8 juni de kinderen op dezelfde wijze de school in laten gaan.
Vanuit het crisisteam van de Eenbes is slechts één verandering t.a.v. het eerder gestuurde protocol dat vanaf 11 mei doorgevoerd. Vanaf 8 juni mogen externe professionals voor de begeleiding van kinderen of leerkrachten weer de school in. Voor alle overige personen geldt nog dat de school niet toegankelijk is. 
Omdat de richtlijnen van de Eenbes niet toelaten dat het schoolkamp en de musical voor onze schoolverlaters op de normale manier doorgang kan vinden, wordt met ouders bekeken hoe we hen op een leuke manier afscheid kunnen laten nemen van de basisschool. 

Tevens vindt u hier een schrijven vanuit het bestuur aan m.b.t. de volledige heropening van de school.

Met vriendelijke groet,
Harold Jacobs