Musical en schoolkamp

Beste ouders/verzorgers,

In de afgelopen weken en dagen is er binnen de Eenbes veel gesproken over het musical en schoolkamp van de kinderen van groep 8. Ook in het (corona)crisisteam van de Eenbes is hierover overleg geweest en een besluit genomen. Dat betekent dat binnen de scholen van onze stichting geen musical zal worden opgevoerd en geen schoolkamp zal worden georganiseerd. Vanuit het crisisteam, onder aanvoering van onze bestuurder Wim Klaassen, komt de volgende mededeling:

Van ouders, teams en directeuren komt in de afgelopen dagen geregeld de vraag of het kamp en de musical voor groep 8 alsnog doorgang kan vinden.
Als crisisteam hebben we hier (opnieuw) uitgebreid bij stilgestaan. De lijn blijft: geen schoolreisjes, geen fysieke musical en kamp groep 8 dit jaar. Helaas, want we gunnen de leerlingen van groep 8 natuurlijk de best denkbare afzwaai van hun basisschooltijd. Om meerdere redenen houden we vast aan de eerder aangegeven lijn:

  • Alle evenementen zijn tot 1 september geskipt 
  • Het kabinet geeft nadrukkelijk aan drukte te vermijden, ook al zijn bijeenkomsten tot 100 personen vanaf 1 juli toegestaan, mits 1,5 meter afstand wordt aangehouden

Alternatieven met creatieve digitale of online oplossingen kunnen natuurlijk wel. 
Laten we de discipline, die we in de afgelopen periode zo goed hebben laten zien, nog even volhouden en veiligheid/gezondheid voorop stellen.


Uiteraard zal ook onze school aan de richtlijn vanuit het bestuur gehoor geven. We begrijpen dat dit voor de kinderen in onze hoogste groep (maar ook voor de kinderen in groep 7!) een teleurstelling is en zullen nadenken over een manier om hun afscheid van de basisschool op een leuke manier te laten verlopen.
De leerkracht heeft de kinderen deze boodschap vanmiddag al gebracht.

Met vriendelijke groet,

Harold Jacobs,
directeur basisschool Sint Jozef