Opening school maandag 8 februari

Aanstaande maandag is het zover; de  kinderen mogen weer naar school! Wij zijn blij dat we de kinderen weer mogen ontvangen!

Bij de heropening van de school horen echter ook wat maatregelen en richtlijnen, zodat we de kinderen ook zo veilig mogelijk kunnen ontvangen.

Hieronder zet ik die zaken op een rijtje, die voor u op dit moment van belang zijn. Mochten er later nog andere zaken bij komen, zal ik die met u communiceren.

De maatregelen zijn verdeeld in verschillende onderdelen, overeenkomstig de richtlijnen en eisen vanuit de overheid en de Eenbes.

 

Algemene maatregelen

 • Voor kinderen en volwassenen geldt: Bij corona-gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd geldt dat zij vooralsnog met een neusverkoudheid naar school mogen. Het OMT komt hierover later mogelijk met nieuwe adviezen. Dit zelfde geldt ook voor chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts. Bij twijfel wordt geadviseerd een kind te laten testen.
 • Kinderen en volwassenen moeten bij binnentreden van een ruimte hun handen wassen met zeep of desinfecterende handgel gebruiken.
 • Er wordt in de lokalen voortdurend geventileerd en tijdens de pauzes gelucht.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Op school vindt alleen onderwijs en eventueel onderwijsondersteunende zorg plaats. Overleggen e.d. verlopen digitaal.

Reisbewegingen

 • Om contactmomenten te beperken worden gespreide begin-, pauze- en eindtijden geadviseerd. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen van verschillende groepen elkaar ontmoeten en dat er bij halen en brengen van de kinderen veel ouders tegelijkertijd aanwezig zijn. Omdat elke groep bij ons een eigen ingang heeft, is het spreiden van deze tijden niet aan de orde. We willen u wel vragen om bij het halen en brengen afstand te bewaren. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 zullen wel steeds apart van elkaar pauze houden.
 • Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school;
 • Als kinderen gebracht worden, dan graag door één ouder;
 • We willen u vragen om bij het brengen van uw kind(eren) ook een mondkapje te dragen (advies vanuit overheid).

Klassen gescheiden houden

Vanuit de overheid ligt het dringende advies om klassen gescheiden te houden i.v.m. mogelijke besmetting. Voor ons betekent dat:

 • Kinderen spelen met groep 1 t/m 4 of 5 t/m 8 samen buiten;
 • Er worden geen groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd;
 • Waar mogelijk wordt er in kleinere groepen gewerkt en houden kinderen afstand tot elkaar;
 • Gymlessen vinden niet plaats in de gymzaal, maar buiten;
 • Intern zullen we werken met een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5 en een groep 6/7/8, waarbij groep 6 voor bepaalde vakken aansluit bij groep 5. We proberen zo de groepen zo veel mogelijk te scheiden om besmetting te voorkomen.

Testen

Als er een besmetting plaatsvindt volgen we als school de richtlijnen van de GGD. Dat betekent in praktijk doorgaans het volgende:

 • Bij een besmetting in de klas, zal de hele klas inclusief de leerkracht in quarantaine moeten;
 • Na 5 dagen quarantaine kunnen de kinderen zich laten testen en bij een negatieve test mogen zij weer naar school;
 • Als ouders niet willen dat hun kind getest wordt, moeten de kinderen nog 5 dagen extra thuisblijven;
 • Op termijn zullen er sneltesten voor het onderwijs komen, maar de verwachting is dat dit nog wel tot 3 maanden kan duren.

Klas in quarantaine

Als de klas in quarantaine moet, zullen we dat uiteraard direct aan u laten weten. 

Daarnaast zullen we thuisonderwijs zo spoedig mogelijk opstarten (tenzij de leerkracht daar wegens ziekte niet toe in staat is en er geen vervanging beschikbaar is).

We zullen u vragen om na 5 dagen uw kind te laten testen, zodat we snel weer alle kinderen op school hebben.

Mochten kinderen niet op school komen wegens quarantaine, kunnen zij via digitale weg het onderwijs op school volgen. Tot op heden lag de focus van de leerkrachten op thuisonderwijs, maar vanaf maandag ligt de focus op onderwijs op school. De mogelijkheden om vanaf dat moment het onderwijs thuis te volgen zijn veel beperkter, omdat de leerkracht zich dan richt op de groep in het lokaal.

 

Nog een paar praktische zaken

 • In de afgelopen periode zijn er allerlei zaken vanuit school mee naar huis gegaan. Denk daarbij aan iPads, werkboeken, leerboeken, wisbordjes, stiften, leesboeken, etc.. Ik wil u vragen al deze spullen aanstaande maandag weer mee naar school te geven, zodat we ons onderwijs op school weer goed kunnen starten.
 • Traktaties: De verjaardagen van kinderen worden gevierd in de klas zonder ouders en met verpakte traktaties. De traktaties worden niet op school opgegeten; ze gaan in de tas mee naar huis.
 • In de bijlage treft u een brief van de heer Wim Klaassen, bestuurder van de Eenbes, aan. Ik vraag hiervoor uw aandacht met de kanttekening dat de brief al wat eerder is opgesteld en daardoor verwijzingen naar eerdere dagen niet helemaal meer kloppen.

Tot slot

We hebben zin om maandag de kinderen weer allemaal te zien. We moeten daarbij best wat aanpassingen doen binnen de school en hopen hierbij op uw medewerking. Er zullen soms wat vragen zijn, bij u, maar soms ook bij ons. Laten we dan samen steeds zoeken naar de beste oplossingen binnen de strenge maatregelen vanuit de overheid. 

 

Blijf gezond!

 

Vriendelijke groet,

 

Harold Jacobs,

directeur basisschool Sint Jozef