School gesloten

Vanwege Coronabesmettingen op school is de school op woensdg 28 april, donderdag 29 april en vrijdag 30 april gesloten. Het betreft zowel kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) als de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Omdat het laatste contactmoment met de betreffende kinderen in ieder geval afgelopen vrijdag is geweest, betekent dit dat alle kinderen op zijn vroegst morgen (woensdag 28 april) pas getest mogen worden. Dat geldt dus ook voor de kinderen die vandaag al getest zijn. Zij zouden feitelijk hun test over moeten doen.

Het alternatief is niet testen en in quarantaine blijven tot en met maandag 3 mei.

 

Ervan uitgaand dat alle kinderen daadwerkelijk morgen getest worden, betekent dit dat de meeste uitslagen pas donderdag bekend worden. Dit geldt uiteraard ook voor de leerkrachten die zich moeten laten testen. Met een vrije vrijdagmiddag voor de vakantie blijft er dan weinig tijd over om fysiek onderwijs te geven. Vandaar dat in overleg met het bestuur van de Eenbes besloten is de school voor de meivakantie niet meer te openen. In plaats daarvan zal er op donderdag en vrijdag online onderwijs gegeven worden.

 

Ik realiseer me dat deze keuze voor u wellicht lastig is, maar we hebben dit ook besloten om zo een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van de besmettingen. Mocht er immers in de afgelopen dagen toch nog contact geweest zijn tussen een besmet kind en andere kinderen (en vrijdag dus niet het laatste contactmoment was), dan zou het virus in die laatste momenten voor de vakantie nog de gelegenheid krijgen zich op school te verspreiden. Dat is uiteraard niet wenselijk.

 

U ontvangt een mail van de leerkracht met info over het online onderwijs op donderdag en vrijdag. We gaan voor deze dagen geen iPads uitlenen, omdat daarvoor de gelegenheid gewoon ontbreekt. We hopen dat u een device in huis heeft waarop uw kind het onderwijs kunnen volgen.

 

Natuurlijk is deze situatie erg vervelend en hadden we gehoopt dat het virus onze school zou overslaan. Het meest vervelend is het echter voor de kinderen die nu positief getest zijn. Ik hoop dat hun klachten meevallen en dat de verspreiding van het virus in het gezin beperkt blijft. 

 

Tot slot wens ik u succes bij het regelen van de opvang van uw kind(eren).

 

Blijf gezond!

 

Vriendelijke groet,

 

Harold Jacobs,

directeur basisschool Sint Jozef.