Staking op 30 en 31 janujari

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op   30 en 31 januari twee dagen   staken. De medewerkers van basisschool Sint Jozef sluiten zich daarbij aan. De basisschool is dus dicht op deze dagen.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis toe gestuurd. Hoewel we met heel veel kunst en vliegwerk grote vervangingsproblemen nog hebben weten op te lossen, komt het steeds vaker voor dat kinderen geen vast en vertrouwd gezicht meer voor de klas hebben staan. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs voor uw kind.
Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Daarnaast is sinds de invoering van Passend onderwijs meer zorg terecht gekomen in het regulier onderwijs. Dit heeft gezorgd voor een significante verhoging van de werkdruk. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet eisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. Voor ons is de rek er echt uit.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze, grotendeels eenmalige, investeringen zijn onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse structurele investeringen nodig. De regering heeft de deadline van afgelopen maandag om te reageren op de brandbrief van alle gezamenlijke bonden genegeerd. Daarom geven wij gehoor aan de landelijke oproep om te staken voor uw kinderen, onze leerlingen en onze (toekomstige) collega's en ons onderwijs.

Het team van Sint Jozef vindt dat er al mooie eerste stappen zijn gezet qua salaris. Onze nadruk ligt daarom bij deze staking op het aantrekkelijk maken van het mooie vak en structurele gelden om het onderwijs te verbeteren. Hopelijk kunnen we op deze manier het lerarentekort aangaan en de kinderen onderwijs geven wat ze verdienen. 

We realiseren ons dat de staking bij u overlast kan veroorzaken. We betreuren dat. Desondanks hopen we op uw steun, zodat uw kinderen ook in de toekomst goed onderwijs kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,
namens het hele team 

Harold Jacobs,
directeur.