Instructie video's

Filmpje 6.1 Eraf met lenen

In dit filmpje wordt de som 600 - 245 uitgelegd. In deze som moet 2x geleend worden.

Filmpje 6.2 Gelijknamige breuken eraf, deel 1

In dit filmpje wordt de som 3/4 - 2/4 uitgelegd. De breuken hebben dezelfde noemer.  De teller en de noemer worden nog even benoemd.

Filmpje 6.3 Breuken inwisselen en dan eraf

In dit filmpje wordt de som 2 - 3/4 uitgelegd. Eerst moet 1 hele ingewisseld worden tegen 4/4. Dan pas kan de som uitgerekend worden.

Filmpje 6.4 Gelijknamige breuken optellen, deel 1

In dit filmpje wordt de som 1/4 + 2/4 uitgelegd. De breuken hebben dezelfde noemer. Ook worden de teller en de noemer nog even benoemd.

 

Filmpje 6.5 Breuken optellen (2)

In dit filmpje wordt de som 1/4 + 2 2/4 uitgelegd. De erbij-som blijft binnen de hele en de noemers zijn gelijk.

Filmpje 6.6 Breuk als deel van een getal

In dit filmpje wordt de som 1/2 deel van 10 uitgelegd. Eerst met materiaal, daarna alleen met getallen.

Filmpje 6.7 Breuk als deel van getal, deel 2

In dit filmpje wordt de som 4/6 x 54 uitgerekend. Eerst wordt 1/4 deel van 12 herhaald. Daarna wordt de koppeling gelegd naar 1/4 x 12.

Filmpje 6.8 Drie getallen onder elkaar optellen

In dit filmpje worden 3 getallen onder elkaar opgeteld: 1618+483+72.

Filmpje 6.9 DHTE min HTE met lenen

In dit filmpje wordt de som 6432-456 onder elkaar uitgerekend. Er moet veel geleend worden bij de buren.

Filmpje 6.10 Keersom met een tiental

In dit filmpje wordt de som 37x20 onder elkaar uitgerekend. Het vermenigvuldigen met de eenheden wordt eigenlijk overgeslagen. Er wordt meteen een nul opgeschreven waarna meteen met het vermenigvuldigen van de tientallen wordt begonnen.

Filmpje 6.11 Keersom onder elkaar.

In dit filmpje wordt de som 36x43 onder elkaar uitgerekend. Eerst wordt 3x36 uitgerekend, daarna wordt de nul opgeschreven van het vermenigvuldigen met de tientallen en dan wordt 4x36 uitgerekend. Tenslotte worden de 2 uitkomsten opgeteld.

Filmpje 6.12 Afronden van getallen.

In dit filmpje wordt het afronden van getallen op hele tientallen uitgelegd. De getallen 38, 51 en 79 worden afgerond op resp: 40, 50 en 80. De centrale vraag is telkens 'Welk tiental ligt het dichtste bij het getal?'.

Filmpje 6.13 Schatten met ronde getallen.

In dit filmpje wordt de uitkomst van 2 sommen geschat door de getallen eerst af te ronden tientallen. De sommen 56x13 wordt geschat door 60x10 uit te rekenen. De som 62x18 wordt geschat door 60x20 uit te rekenen.

Filmpje 6.14 Eerst eraf en dan erbij.

In dit filmpje wordt de som 2384-162+5160 uitgerekend. Eerst wordt 2384-162 onder elkaar uitgerekend. Onder het antwoord van deze eraf-som wordt het getal 5160 geschreven waarna de erbij-som 2222+5160 vervolgens wordt uitgerekend.

Filmpje 6.15 Delen door een tiental.

In dit filmpje wordt de som 165:15 als staartdeling uitgerekend. Bij een staartdeling staat de déler altijd vooraan. Het andere getal staat tussen de deelstrepen. Wat is het éérste getal in het deeltal dat je kunt delen door 15? Daar wordt een streepje boven gezet en de rest van de som wordt uitgerekend.

Filmpje 6.16 Rekenen met haakjes.

In dit filmpje wordt het rekenen met getallen tussen haakjes uitgelegd. Dit gebeurt met de sommen: 10x40+60 en 10x(40+60). De regel is dat altijd eerst de som uitgerekend moet worden die tussen haakjes staat. Als er geen getallen tussen haakjes staan, gaan de keersommen voor.

Filmpje 6.17 Deelsommen schatten.

In dit filmpje wordt het schatten van de uitkomst van deelsommen uitgelegd. Aangeleerd wordt dat óf beide getallen naar bóven óf beide getallen naar beneden afgerond moeten worden. De som 692:19 wordt geschat en 112:11 wordt geschat.

Filmpje 6.18 Honderd meer en minder.

In dit filmpje wordt bij 3 getallen eerst telkens 100 eraf gedaan en dan 100 erbij. Telkens wordt een korte getallenlijn getekend om de honderdtallen aan te geven. Met de volgende getallen wordt dit berekend: 8909, 5814 en 9999.

Filmpje 6.19 Duizendtallen delen door tientallen.

In dit filmpje wordt een duizendtal gedeeld door een tiental. De som 1152:16 wordt gemaakt als staartdeling. Belangrijk is dat eerst gekeken wordt, wat het éérste getal is dat deelbaar is door 16. Daarna zijn de stappen gelijk aan eerdere staartdelingen.

Filmpje 6.20 Geldbriefjes optellen.

In dit filmpje worden 5 geldbedragen met verschillende briefjes opgeteld: 5x€100 + 12x€50 + 8x€20 + 15x€10 + 16x€5. Belangrijk is dat de kómma's netjes recht onder elkaar gezet worden. Het optellen van munt-geld wordt in filmpje 6.21 behandeld.

Filmpje 6.21 Muntgeld optellen.

In dit filmpje worden de volgende munten bij elkaar opgeteld: 15x€2 + 2x€1 + 30x€0,50 + 21x€0,20 + 32x€0,10 + 12x€0,05. Het optellen van briefjes geld wordt in filmpje 6.20 behandeld.