"Groen" schoolplein

Het nieuwe schoolplein

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Het is zover! Er wordt gewerkt aan een nieuw ‘groen’ schoolplein.

 

De bedoeling van een ‘groen’ schoolplein is om duurzame maatregelen te nemen om meer groen en opvang van regenwater op het schoolplein te realiseren. Het helpt dus bij het vergroten van de biodiversiteit en het leren over en van de natuur.

 

Naast dat het goed is voor het klimaat, heeft het groene schoolplein een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Een ‘groen’ schoolplein kan ook perfect educatief gebruikt worden voor lessen, van biologie tot taal en van aardrijkskunde tot rekenen.

 

Op 12 oktober zijn er workshops gegeven aan de leerlingen en leerkrachten. Tijdens deze workshops hebben de leerlingen en de leerkrachten hun input kunnen geven voor het ideale schoolplein. Het wordt dus echt een schoolplein dat bedacht, gerealiseerd en onderhouden wordt door de kinderen.

Door de workshops zijn de ontwerpers achter de wensen en eisen gekomen. Daardoor konden ze aan de slag met het ontwerpen van het groene schoolplein. Hierbij worden verschillende onderdelen meegenomen, zoals natuurlijke elementen, afwatering, beplanting en een buitenleslokaal. Het ontwerp wordt getoetst bij de leerkrachten en de directeur. Eind november wordt het ontwerp definitief gemaakt.

 

In het gehele proces krijgen we hulp van alle kanten, van ouders tot studenten van de HAS Hogeschool.

 

De planning is om uiteindelijk in maart 2021 het groene schoolplein te realiseren! De exacte data zijn nog niet bekend, maar uw hulp kunnen we goed gebruiken. Hierover zal nog meer informatie verschijnen.