oproep van de MR

Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. Ageeth Bol (moeder David groep 6) is aftredend. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het je wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef je dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 3 juli. Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar: laurapolman@hotmail.com. Als er meer geïnteresseerden zijn, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Mocht je vragen hebben over de MR dan kun je een van onze leden van de oudergeleding aanspreken.

Laura Lassouw-Polman: laurapolman@hotmail.com

Ageeth Bol: ageethbol@gmail.com

 

Wat doet de MR ?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.