Ondersteuning

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning, begeleiding of aandacht nodig. Met passend onderwijs zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs op maat krijgt. Samen met de ouders bepalen we het juiste traject voor ieder kind. Meestal kan het kind op de eigen school extra begeleiding krijgen. Dat heeft ook de voorkeur. Is het kind beter op zijn plaats in het speciaal basisonderwijs? Dan is dat een mogelijke vervolgstap.

Onze zorgvisie

Eén van de allerbelangrijkste opdrachten van onze school is dat we alle kinderen zodanig begeleiden in hun schoolloopbaan, dat hun mogelijkheden en capaciteiten optimaal benut worden. Dit kan alleen wanneer je als school niet alleen rekening houdt met verschillen tussen kinderen, maar zelfs uitgaat van verschillen tussen kinderen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat niet elk kind dezelfde zorg of ondersteuning
nodig heeft.

Het Zorgteam

Het kan voorkomen dat er verder overleg nodig is om de juiste keuzes in de begeleiding van een kind te nemen. In dat geval kan een kind besproken worden in een bijeenkomst van het zorgteam. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van de ouders. Elke 3 maanden komt het Zorgteam bij elkaar. In het Zorgteam zitten vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden bij elkaar:

  • directeur van de school
  • intern begeleider van de school
  • medewerker van het expertise-netwerk
  • verpleegkundige van de GGD
  • medewerker van School Maatschappelijk Werk

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij uw kind.

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directeur. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.

Plusklas

Binnen de Nuenense Eenbesscholen is er een faciliteit voor hoogbegaafde kinderen: de plusklas.
Als wij het vermoeden hebben dat een kind hoogbegaafd is, gaan we daarover in gesprek met ouders en vragen we eventueel een plaats in de plusklas voor hem of haar aan. In de plusklas wordt een dagdeel per week tegemoet gekomen aan de specifieke behoeften van een hoogbegaafd kind. Daarnaast krijgt een kind werk mee voor in de eigen groep.
Er zijn een aantal instroommomenten per jaar. Als instroom nog even op zich laat wachten, kan het kind deelnemen aan de verrijkingsgroep op de eigen school.

NT2

Op onze school is er af en toe sprake van kinderen die geen Nederlands spreken en verstaan. Binnen het onderwijs spreken we dan van NT2 (de Nederlandse taal als tweede taal).
Deze kinderen komen (afhankelijk van leeftijd en behoeften) in eerste instantie terecht in onze Nuenense taalklas. Op dit moment is de taalklas op basisschool de Wentelwiek in Nuenen en dat betekent dus dat deze kinderen daar een heel jaar op school zitten. Ze worden gedurende dat jaar ondergedompeld in een taalbad, waarna ze kunnen starten op onze school. Dit geldt standaard voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar (groep 3). Jongere kinderen starten doorgaans direct op onze school.
Deze jongere kinderen, maar ook de kinderen die terugkeren van de taalklas, hebben (waarschijnlijk) ondersteuning nodig op taalgebied. Deze ondersteuning wordt in eerste instantie verleend door onze leerkrachten. Daarnaast hebben we binnen de Nuenense scholen specialisten voor NT2. Zij zullen de kinderen en leerkrachten daarbij begeleiden.

Veiligheid

Om de veiligheid op onze school te waarborgen hebben drie van onze leerkrachten een speciale functie te  weten:

  • Carmen Latour (Aandachtsfunctionaris)
  • Anita de Bie (Interne Contactpersoon)
  • Dirk Meulendijk (Anti-pestcoördinator)