Alle groepen

Er zijn op dit moment geen berichten beschikbaar

 

Op deze pagina worden geen berichten van de groepen geplaatst.

Wij kiezen ervoor om de actualiteit van een klas via de schoolapp te delen.

Ouders krijgen een inlogcode van de leerkracht. De leerkracht zet geregeld berichtjes en foto's op de app.

Ouders kunnen hierdoor de dagelijkse gang van zaken in de groep volgen. 

De leerkracht vertelt u er graag meer over.

 

Wij hebben drie groepen op onze school;

Groep 1/2/3

Groep 4/5/6

Groep 7/8

 

Geregeld krijgen kinderen in een andere samenstelling les. Onze kwaliteit ligt in het afstemmen in datgene wat nodig is voor goed onderwijs;

     Zo sluit groep 6 bijvoorbeeld aan tijdens technisch lezen en begrijpend lezen bij de bovenbouw.

     Groep 3 en 4 krijgen samen rekenen van onze gespecialiseerde rekenleerkrachten uit de onderbouw,

     zodat ons rekenenonderwijs nooit aan meer dan twee groepen gegeven hoeft te worden. 

     Groep 4 sluit aan bij groep 3 voor taaluurtjes en wereldoriëntatie.

Kinderen bij ons op school zijn gewend aan verschillende leerkrachten voor de groep. We proberen zo veel mogelijk onze vaste mensen in te zetten bij ziekte, studiemomenten of verlof van onze leerkrachten.

Helaas lukt dit niet altijd. We zijn dan aangewezen op de vervangerspool.