Onze groepen

Wij hebben vier groepen op onze school;

 

Groep 1-2    Juf Charona Jansen Juf Marian van den Boomen  
Groep 3-4 Meester Dirk Meulendijk     Juf Marian van den Boomen  
Groep 5-6 Juf Anita de Bie Juf Chantal van Hooff  
Groep 7-8 Meester Patrick Swinkels Meester Dirk Meulendijk  

 

Wij kiezen ervoor om de actualiteiten van de groep via de schoolapp te delen. Een flyer met benodigde gegevens kunt u vragen aan de leerkracht. Ouders kunnen hier de dagelijkse gang van zaken in de groep volgen. 

 

Geregeld krijgen kinderen in een andere samenstelling les. Onze kwaliteit ligt in het afstemmen in datgene wat nodig is voor.

 

Kinderen bij ons op school zijn gewend aan verschillende leerkrachten voor de groep. We proberen zo veel mogelijk onze vaste mensen in te zetten bij ziekte, studiemomenten of verlof van onze leerkrachten.

Helaas lukt dit niet altijd. We zijn dan aangewezen op de vervangerspool van Eenbes basisonderwijs.