De geschiedenis van de school

Al vanaf 16 november 1927 konden de kinderen van Nederwetten naar de Sint Jozefschool. Het was toen nog een tweeklassige school, met ernaast de meesterswoning.

 

In 1929 werd de school uitgebreid met één lokaal. In dit gebouw heeft men tot 1972 lesgegeven.

 

In augustus 1972 verhuisde de Sint Jozefschool, inmiddels een geïntegreerde kleuter- en lagere school, naar een nieuw gebouw van de gemeente Nuenen aan De Koppel 1. Van het ruime pand werden later twee lokalen in gebruik genomen als gemeenschapshuis De Koppelaar.

 

In 2010 werd het hele gebouw gesloopt, waarna de leerlingen twee jaar les kregen in een noodgebouw aan de Koppeldreef 3. Inmiddels is op De Koppel 1, door woningbouwvereniging Helpt Elkander een multifunctionele accommodatie gebouwd. Dit gebouw bevat naast de school ook een Dorpshuis, buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Op de eerste verdieping zijn appartementen gerealiseerd.

Onderwijs van toen

Tot en met de 18de eeuw kregen kinderen individueel, zogeheten ‘hoofdelijk’ onderwijs, met individuele opdrachten. In de 19de eeuw echter moest de schoolmeester klassikaal gaan lesgeven.
Hij gaf gedurende een gedeelte van de dag aan één van de klassen les, terwijl de kinderen van de overige klassen voor zichzelf werkten.


Via het leerstofjaarklassensysteem, waarin elke leerkracht maar één jaargroep onder zijn hoede had, zijn scholen nu meer en meer op weg naar Passend onderwijs. Dat betekent dat het onderwijs rekening houdt met verschillen tussen leerlingen en het aanbod aanpast aan de individuele behoeften van elk kind. En dat middelen voor zorgleerlingen zoveel mogelijk in het primaire onderwijsproces worden ingezet.


De Sint Jozefschool is inmiddels al jaren onderdeel van Eenbes basisonderwijs, Geldrop.

Het onderwijs anno nu 

In de visie van Eenbes Sint Jozefschool wil het huidige team van leerkrachten de leerlingen meer uitdagen tot zelfstandig en actief leren. Naast het digitale schoolbord zullen ICT, multimedia en een moderne didactiek d.m.v. grafische modellen ingezet worden, zogeheten DenkBeelden


Met Denkbeelden kan een beeld van het denken in een mediarijke leeromgeving gemaakt worden.
Het nieuwe gebouw is hier zeer geschikt voor. Zo wordt het onderwijs eigentijdser en minder gebonden aan de leerkracht. Het onderwijsproces verandert van kennisoverdracht vanuit de leerkracht naar kennisverwerving door de leerling.


De leerlingen krijgen aan de ene kant op gestructureerde wijze een stevige basis mee op het gebied van rekenen, taal en lezen. Aan de andere kant leren kinderen, met het oog op de toekomst, om te gaan met informatie, goed samen te werken en ieders kwaliteiten optimaal te benutten.

 

Verder werken wij vanuit de leerlijnen, waardoor we de leerstof uit de verschillende jaargroepen beter kunnen combineren. Leerstof wordt gestructureerd aangeboden. De grote lijn én het nut van het geleerde staan voorop.

Zo vullen kinderen stap voor stap hun rugzak met kennis en vaardigheden om richting het voortgezet onderwijs door te groeien!

Voor wie een kijkje wil komen nemen:

de deuren van Eenbes basisschool Sint Jozef staan altijd open!