Kwaliteit

Op Eenbes basisschool Sint Jozef werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

Inspectie 

De Onderwijsinspectie heeft tijdens een bezoek in oktober 2016 het vertrouwen uitgesproken dat we de kinderen goed in beeld hebben.

Ook werken we op de juiste manier vanuit de leerlijnen. Hierdoor kunnen we de leerstof van de combinatiegroepen goed verbinden.

'Een voorbeeld voor andere scholen', aldus de inspectie. Daar zijn we trots op! 

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen 

Om de 2 jaar houdt Eenbes basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door ouders en leerlingen. De recentste peiling is vanuit de Eenbes van 2019. 

Ouders geven onze school een 8,4 en daar zijn we blij mee! 

De leerlingen geven onze school in 2019 een 8,6 en daar zijn wij heel tevreden over.  

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

2019

2017

2015

Leerlingen geven een:

8.6

 8,1

8,3

Ouders geven een: 

8.4

 8,5

8,1

Medewerkers geven een:

8.5

   

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

 

Toetsresultaten 

Wij hechten belang aan goede resultaten.

Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Route 8 Eindtoets groep 8 

 

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 /2019

2019/2020

Toets

Route 8

Route 8

Route 8

Route 8

Aantal leerlingen

3*

6*

5*

7*

Ondergrens inspectie

201,4

205,1

205,1

 **

Score Eindtoets Sint Jozef

204,7

209,8

196,8

 **

Omdat voor het leerlingenaantal de grootte van de groep onder de 10 leerlingen telt, kan een individuele score een onevenredig groot effect hebben op de gemiddelde score. Wij verantwoorden ons richting de onderwijsinspectie daarom ook op basis van individuele ontwikkeling.

** I.v.m. de Covid-19 pandemie is de Route 8 toets dit schooljaar niet afgenomen. 

 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs 

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Schoolverlaters 

3

6

5

7

vmbo-leerlingen

67%=2

33%=2

40%=2

43%=3

Vmbo-T/havo

 

    14%=1 

havo/vwo-leerlingen

33%=1

67%=4

 

60%=3

43%=3

 

 

 

Wij zijn geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken.

Dat heeft ons blikveld verruimd. We hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen.

We betrekken leerlingen en ouders eerder bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Bijvoorbeeld door inzicht in alle gegevens te geven en door gesprekken met ouder en kind met concrete doelen. 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten.

De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.