Kwaliteit

Op Eenbes basisschool Sint Jozef werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

Inspectie 

De Onderwijsinspectie heeft tijdens een bezoek in oktober 2016 het vertrouwen uitgesproken dat we de kinderen goed in beeld hebben.

Ook werken we op de juiste manier vanuit de leerlijnen. Hierdoor kunnen we de leerstof van de combinatiegroepen goed verbinden.

'Een voorbeeld voor andere scholen', aldus de inspectie. Daar zijn we trots op! 

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen 

Om de 2 jaar houdt Eenbes basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door ouders en leerlingen. De recentste peiling is vanuit de Eenbes van 2015. 

Ouders geven onze school een 8,1 en daar zijn we blij mee! 

De leerlingen geven onze school in 2015 een 8,3 en daar zijn wij heel tevreden over.  

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

2017

2015

2014

2013

Leerlingen geven een:

 8,1

8,3

7,3

6,5

Ouders geven een: 

 8,5

8,1

n.v.t

7,9

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Niet compleet (wordt aan gewerkt...)

Toetsresultaten 

Wij hechten belang aan goede resultaten.

Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

2016

2015

2014

2013

Schoolscore

535,5

531,4

528,2

527,3

 

Totaalscore Route 8 Eindtoets groep 8

 

2018

2017

Schoolscore

 ...

Landelijk gemiddelde

206

 

 Niet compleet (wordt aan gewerkt...)

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs 

 

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Aantal schoolverlaters 

6

3

6

7

6

vmbo-leerlingen

33%=2

67%=2

34%=2

72%=5

50% = 3

havo/vwo-leerlingen

67%=4

33%=1

67%=4

28%=2

50% = 3

 

Wij zijn geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken.

Dat heeft ons blikveld verruimd. We hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen.

We betrekken leerlingen en ouders eerder bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Bijvoorbeeld door inzicht in alle gegevens te geven en door gesprekken met ouder en kind met concrete doelen. 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten.

De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.