Onderwijs

 

Als leerkracht van een combinatiegroep wil je kwalitatief goede instructies geven aan alle leerlingen, goed differentiëren in je onderwijsaanbod, rekening houden met onderwijsbehoeften en kindkenmerken én je wilt sociaal en interactief leren in je groep realiseren;

Als je al die dingen goed wilt doen; dan vraagt dat nogal wat van een leerkracht...!

Daarom werken wij volgens het principe van 'Kansrijke Combinatie Groepen'.

Hierbij richten we ons onderwijs in op een manier waardoor bovenstaande principes optimaal vorm krijgen. 

Onze leerkrachten ontwerpen vanuit de leerlijnen hun onderwijs: zij verbinden jaargroepen of vakken in de instructies, laten de methode grotensdeels los en verdiepen zich tot in detail in vakspecifieke didactiek.

Dit vraagt van teamleden extra inzet en inspanning, maar wij zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling de oplossing is om kindgericht te werken in een meervoudige combinatieklas. 

Tevens sluit het naadloos aan bij datgene wat we al eerder ingezet hebben; Het werken met DenkBeelden.

We staan voor;

  • Kansrijke combinatiegroepen en handelingsgericht werken.
  • Sturen op doelen vanuit de leerlijn.
  • Een vast instructiemodel in een combinatiegroep.
  • Coöperatief leren in een combinatiegroep.
  • Verbinden van jaargroepen in de instructiemomenten van spelling, begrijpend lezen en taal.
  • Analyse en diagnostiek.
  • Werken op maat.