'Waarom moeilijk doen als het samen kan'

Leren in de 21e eeuw

Onze school maakt deel uit van Eenbes Basisonderwijs in Geldrop. De KoersKaart van Eenbes Basisonderwijs geeft de gezamenlijke doelen van ons onderwijs van de komende jaren weer. Een van de doelen is aansluiten op het leren van de 21e eeuw. Leren op basis van de ideeën en het concept “21st century skills”.

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving.

Wat is coöperatief leren?

Coöperatief leren is een manier van werken die bij alle vakken kan worden toegepast. De lesmethodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal en natuur blijven uitgangspunt. De lessen worden als het ware geherarrangeerd.

Coöperatief leren is niet zo maar samenwerken. Bij coöperatief leren wordt gewerkt met didactische structuren (werkvormen). Deze werkvormen structureren en stroomlijnen het samenwerken.

Een coöperatieve werkvorm voldoet aan enkele basisprincipes: GIPS

Gelijke deelname: Ieder kind heeft inbreng. Ook de leerlingen die anders niet of in minder mate actief zouden participeren, worden bij het proces betrokken.

Individuele aansprakelijkheid: Ieder teamlid is aanspreekbaar op het eindresultaat.

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Kinderen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen volbrengen.

Simultane actie: In de klas zijn meerdere kinderen tegelijk actief.

Een aantal didactische structuren zijn: TweePraat, RondPraat, TweetalCoach, Mix en Koppel, enz.

Waarom Coöperatief Leren?

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepjes (heterogeen wil zeggen: verschillende niveaus door elkaar). De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt en beter beklijft. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen samenwerkingsvaardigheden.

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven.

Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

 

Van  

Naar

Een   goede groep is een stille groep

leren   betekent soms een gezonde dosis geluid

Houd   je ogen op je eigen werkblad

Help   de ander om het op te lossen

Zit   stil

Ga   kijken wat de anderen hebben gedaan

Praten   is spieken

Praten   is leren

Coöperatief leren leidt tot:

  • Eigentijds onderwijs dat aansluit op de leerlingen van de 21e eeuw.
  • Een hogere motivatie.
  • Motiverend en activerend leren waardoor leerlingen sneller en gemakkelijker leren.
  • Aanzienlijk meer zelfwerkzaamheid van leerlingen in het primaire leerproces.
  • Sociale verbinding en leren van sociale vaardigheden.
  • Efficiënte leertijd