DenkBeelden

Wij werken met 'DenkBeelden'.

Eenbes basisonderwijs heeft dit concept ontwikkeld. Een van de doelen hiervan is aansluiten op het leren van de 21e eeuw. Leren op basis van het concept “21st century skills”.
 

DenkBeelden zijn grafische modellen om ons denken en leren te ondersteunen en onze fantasie en creativiteit te ondersteunen.

Met DenkBeelden maken we een beeld van ons denken. 

DenkBeelden hebben het effect om in onze hersenen meer verbindingen aan te leggen, waardoor het leren bijdraagt tot een diepe en betekenisvolle verwerking van informatie.

Er bestaan 10 verschillende DenkBeelden

Voor ieder denkproces is er een apart DenkBeeld.

Wij werken met alle DenkBeelden. In de onderbouw werken we met minder DenkBeelden. Door de jaren heen bouwen we het aantal DenkBeelden op. DenkBeelden zijn toepasbaar bij alle vakgebieden en alle leeftijden.

Coöperatief leren

DenkBeelden worden extra effectief wanneer ze ondersteund worden met gesproken taal. Daarom werken we ook met enkele structuren van coöperatief leren. Bij coöperatief werken werken leerlingen hardop samen volgens een vaste structuur. Alle leerlingen zijn actief en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Hierdoor leren kinderen actief samenwerken. Meer informatie vindt u onder het tabblad 'coöperatief werken'.

 

Rijk ICT gebruik

Wij ondersteunen het project met een rijk ICT gebruik. We hebben naast enkele computers ook 12 Skoolmates (mini laptops) tot onze beschikking. In schooljaar 2018-2019 worden onze Skoolmates vervangen.

 

Meer informatie over DenkBeelden