Onderwijsinhoud

Wat leert mijn kind eigenlijk op school?

Deze vraag wordt vaak aan scholen gesteld. Meestal wil de vraagsteller dan weten welke leerinhouden er in de verschillende groepen worden aangeboden.

In de subpagina's binnen dit onderwerp staan deze leerinhouden beschreven per groep. Het betreft dan steeds de doelen die in ieder geval aan de kinderen worden aangeboden. Zo krijgen ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden een mooi overzicht van alle leerinhouden en leerdoelen op onze basisschool.