Passend onderwijs

Samenwerkingsverband

Onze school valt onder het groot samenwerkingsverband Helmond Peelland met ongeveer 30.000 basisschoolleerlingen.

In een kleiner geheel werkt basisschool Sint Jozef nauw samen met WSNS Geldrop. Hierin zijn basisscholen uit Geldrop-Mierlo, Heeze en Nuenen vertegenwoordigd.
Ook de speciale school voor basisonderwijs (de Burgemeester Van der Puttschool in Geldrop) maakt hier deel van uit.

Doel samenwerking

Het doel van de samenwerking is zoveel mogelijk kinderen met leer- en/of gedragsproblemen op de eigen school te begeleiden en er zo voor te zorgen dat deze kinderen niet verwezen hoeven te worden.

Dit vraagt rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Elke school stelt daarvoor een onderwijszorgprofiel op. Dit profiel is een beschrijving van de meest belangrijke kenmerken van een school.

Dit helpt het samenwerkingsverband verantwoorde keuzes te maken om voor elke leerling de juiste plek in het onderwijs aan te bieden.

Zorgplan

Alle maatregelen samen die tot doel hebben het kind de juiste zorg te geven op de juiste plek noemen we de zorgstructuur van het samenwerkingsverband. Deze structuur is beschreven in het “Zorgplan”. 

 De meeste activiteiten van het samenwerkingsverband zijn erop gericht om de leraren basisonderwijs deskundiger te maken. Daar profiteren uiteindelijk alle kinderen van en vooral de kinderen met behoefte aan meer zorg.

Leerlingvolgsysteem

Op elke school worden alle leerlingen goed gevolgd met een leerlingvolgsysteem en regelmatig wordt bepaald welke leerlingen extra hulp nodig hebben.

Deze hulp wordt dan gegeven door mensen van de eigen school of door externen, die vanwege hun deskundigheid zijn gevraagd adviezen te geven of hulp te verstrekken. 

Op onze school hebben wij alle kinderen goed in beeld. Hiervoor gebruiken wij o.a. resultaten van methodegebonden werk, het leerlingvolgsysteem met daarin o.a. methode onafhankelijk werk, observaties, teambesprekingen, groepsbesprekingen, oudergesprekken en kindgesprekken. 

Onderwijsbehoeften

Wij stemmen ons aanbod van het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Daarbij houden we rekening met verschillen en mogelijkheden van leerlingen en leerkrachten.