Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden in een persoonlijk gesprek met de directeur, Harold Jacobs. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Na het gesprek vult u een formulier in. De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken.

Wennen op school

Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen. Uw kind mag op 3 momenten komen, zodat de eerste schooldag een stuk minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

Instromen kleuters tot 1 juni

Wordt uw kind 4 jaar na 1 juni? Dan stroomt uw kleuter in principe in na de zomervakantie.

Vanaf 1 juni loopt het schooljaar op zijn einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. Uw kind kan voor de zomervakantie wel alvast komen wennen.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Nadat u uw kind heeft ingeschreven, start de aanmeldprocedure.

Wij zorgen voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons goed kunnen afstemmen op uw kind. U kunt een kijkje nemen in de groepen, waar uw kind een halve dag mag meedraaien. 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.