Kinderopvang

Anne Kinderopvang zit in ons gebouw.

Kinderdagverblijf Kinderopvang Anne beschikt over 8 kindplaatsen voor kinderen tot 4 jaar.
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, plezier heeft en zich kan ontwikkelen met voldoende persoonlijke aandacht. Loop gerust eens binnen...

 

 

Kids Society Erica Nuenen biedt buitenschoolse opvang aan vanaf 4 jaar.
De kinderen kunnen worden opgevangen na schooltijd tot 18.30 uur en op studiedagen van de school.

Dit gebeurt onder leiding van professionele krachten.

De betreffende kinderen worden met een busje naar Nuenen vervoerd.

Het contact over de BSO verloopt via Kids Society Erica, Tel. : 040 263 55 15