Ouderbetrokkenheid

De school vindt een grote betrokkenheid van de ouders erg belangrijk, omdat het welbevinden van de kinderen belangrijk is. Een lage schooldrempel kan hierbij positief werken, maar mag niet ten koste gaan van de rust binnen een groep.

Informatie over kinderen van en naar ouders dient adequaat te gebeuren.

Informatievoorziening aan ouders

In het begin van het schooljaar verzorgen het team en de oudercommissie een algemene informatieavond voor ouders.

Op deze avond hebben de ouders ook de gelegenheid de groep van hun kind te bezoeken om kennis te maken met de groepsleraar en kennis te nemen van de te gebruiken methodes en de groepsregels.

- Ouders mogen altijd de groepsleraar, de IB-er of de directeur aanspreken. Komt het op dat moment niet uit dan wordt een afspraak gemaakt.

- Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken voor alle ouders. In de bovenbouw mogen de kinderen hierbij aanwezig zijn.

- Bij een rapport, en indien nodig tussentijds, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

- Ouders worden schriftelijk geïnformeerd via de schoolgids, de mail, het rapport, nieuwsbrieven en de website www.sintjozefnederwetten.nl

- Ouders hebben inzage in enkele gegevens via het ouderportaal.

Website /schoolapp

De foto’s en publicaties op onze website en op de school zijn een leuke aanvulling om u te laten zien waar we mee bezig zijn.

Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen.

Via de site kunt u de foto's ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

Ziet u zaken die niet meer actueel zijn, of mogelijk andere fouten op onze website? Wij horen het graag!

 

De school beschikt ook over een schoolapp. U kunt hier volgen wat de actuele ontwikkelingen zijn, en waar de kinderen zich mee bezig houden. Ook de nieuwsbrief kunt u via de app lezen. Download de flyer voor aanmeldinstructies.