Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. In de praktijk doet zij dit door:

 • het, in samenspraak en samenwerking met het team, organiseren van activiteiten voor de kinderen;
 • het, op verzoek van het team, begeleiden van activiteiten;
 • steun te bieden bij de voorbereiding en de uitvoering van vieringen en festiviteiten;
 • contact te onderhouden tussen ouders en schoolteam.

De oudercommissie bestaat dit schooljaar uit:

 • Oksana de Waal 
 • Janneke van Wersch 
 • Myke Hageman
 • Linda Tielemans
 • Marieke Wingens
 • Anke van der Heijden
 • Marian van den Boomen (namens school)

Voor informatie kunt u mailen naar ornederwetten AT eenbes DOT nl