Ouderbijdrage

Om de activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen wordt voor het schooljaar 2018-2019 een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 45,-- per kind. Voor kinderen die deelnemen aan het schoolkamp wordt hiervoor een extra bijdrage van € 50,-- gevraagd.


Het rekeningnummer waarnaar u de ouderbijdrage kunt overmaken is NL61 RBRB 0706 4578 89.

 

Wanneer uw kind na 1 januari 2019 op school zit, passen wij de ouderbijdrage voor u aan.

 

De bijeenkomsten van de oudercommissie zijn openbaar.

Vraag naar de vergadermomenten van komend schooljaar.

 

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.