Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag  27 april 2023 (valt in meivakantie)
Meivakantie 24 april  t/m 05 mei 2023
Hemelvaart     18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 

17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

 

Studiedagen schooljaar 2022-2023

donderdag 

22 september 2022

vrijdag 

23 september 2022

donderdag

17 november 2022

vrijdag

18 november 2022

maandag

30 janurari 2023

woensdag

22 maart 2023

dinsdag

30 mei 2023

vrijdag

16 juni 2023